diszkrét gyártás

Diszkrét gyártás digitálisan

A gyártóipari vállalatok folyamatai és igényei legalább annyira szerteágazóak, mint amilyen mértékben különböznek előállított termékeik. Az Infor modern, gyártásorientált ERP megoldásaival az iparág szereplői hatékonyságukat és innovációs erejüket egyszerre fokozhatják. A Corvex csapata helyben elérhető szakmai hotline szolgáltatással és fejlesztéssel is támogatja ügyfeleit a megoldások bevezetésében és eredményes használatában, házon belüli környezetben és a felhőben egyaránt.

Napjaink gyorsan változó üzleti környezetében a gyártó vállalatok nemhogy növekedni, versenyelőnyhöz jutni nem fognak, de a puszta fennmaradásuk is bizonytalanná válik, ha folyamataikat nem látják át mindenkor, minden részletükben – ez a betekintés az előfeltétele annak, hogy szervezeti szintű együttműködéssel, tájékozott döntésekkel, pontos előrejelzésekkel, a folyamatok rugalmas átalakításával és automatizálásával gyorsan és eredményesen megválaszolhassák a legváratlanabb eseményeket, a világot egyik napról a másikra átformáló válságokat is.

Az új piaci igényeket és üzleti modelleket életre hívó, iparágakat átalakító digitális technológiák térhódítását – és jelenleg a koronavírus-járvány nyomán kibontakozó krízishelyzetet is – tapasztalva a vállalatok minden eddiginél szélesebb köre ismeri fel, hogy a működést korábbról támogató, öröklött rendszerek már nem felelnek meg a mai követelményeknek. A változásokat valós időben észlelő és agilis módon kezelő, adatvezérelt üzletvitelnek az információk kinyeréséhez, megosztásához és hasznosításához a dolgok internetére, a felhőre és mesterséges intelligenciára építő, fejlett eszközökre van szüksége.

Gyártás digitális platformon

Száz évnél is hosszabb időre nyúlik vissza a modern vállalatirányítási (ERP) rendszerek története, amikor a vállalatok készletkezelő eszközöket kezdtek használni a gazdaságos rendelési tételnagyság meghatározásához. Idővel ezt újabb funkciók, eszközök egészítették ki például a pénzügy, az ügyfélkapcsolatok kezelése terén, amelyeket a szállítók igyekeztek átfogó – bár esetenként merevnek bizonyuló, ezért nehezen használható – rendszerbe integrálni.

Megszületett az ERP megoldás, amellyel a vállalatok napi üzleti tevékenységeiket támogatják a beszerzéstől kezdve a projektvezetésen és a gyártáson át az értékesítésig a nagyobb hatékonyság és agilitás elérése érdekében, beleértve a kézi feladatvégzés automatizálását is. Az adott kor üzleti igényeire válaszolva az ERP rendszerek folyamatosan fejlődnek, funkcionalitásukat azonban mindig a rendelkezésre álló technológia határolja be.

Napjainkban a modern ERP rendszereket már leginkább az üzlet digitális műveleti platformjának nevezhetnénk, amely a felhőben vagy hibrid környezetben fut, változatos adatforrásokból érkező adatokat – akár valós idejű adatfolyamokat – fejlett analitikai képességekkel, mesterséges intelligenciával elemez, folyamatokat gépi tanulással automatizál, és az üzleti felhasználónak adott értéket, élményt helyezi előtérbe.

A gyártóiparban a modern vállalatirányítást az okosgyár koncepciója jeleníti meg, amelyet a Gartner a tíz legfontosabb technológiai trend közé sorol piaci előrejelzésében (TOP 10 Strategic Technology Trends for Manufacturing Industries: Smart Factory). Az okosgyárak fejlett digitális technológiákkal valósítják meg emberek, gépek, folyamatok, termékek és más erőforrások dinamikus, rugalmas, interaktív és automatizált koordinálását. Az elemző szerint a gyártó vállalatoknál ezek a megoldások pontosabb információkkal javítják a döntéshozást, rövidítik az átállást és átfutást, csökkentik a költségeket és gyorsítják a beruházások megtérülését.

Okosgyárak a negyedik ipari forradalomban

Közel tíz éve zajlik már az ipar digitális átalakítása a legfejlettebb technológiákkal és okosmegoldásokkal. A trendre utaló Ipar 4.0 kifejezés 2011-ben bukkant fel először a német kormány csúcstechnológiák alkalmazására irányuló stratégiájában, míg a szinonimaként használt negyedik ipari forradalom megnevezést a Világgazdasági Fórum tette ismertté öt évvel később.

Nevezzük bárhogyan a trendet, az alapul szolgáló technológiák gyors és együttes fejlődésével az ERP rendszerek az utóbbi tíz évben digitális platformmá alakultak, amelyek valós idejű adatokat elemezve élő rálátást adnak a vállalati folyamatokra, a történések azonnali és távlati üzleti hatására, a döntéshozókat így hozzásegítik, hogy a múlt helyett a jövőre összpontosítsanak.

Ha a modern ERP rendszerek ennyi előnyt adnak, akkor miért nem vezetett be mostanra minden gyártó vállalat ilyen megoldásokat? Amilyen jogos a kérdés, a piaci adatokból olyan biztosan kitűnik az is, hogy a gyártó vállalatok – mérettől függetlenül – világszerte digitális platformokon alakítják át és korszerűsítik működésüket, újgenerációs technológiákat vezetnek be, amelyekkel folyamataikat jobban, integráltan és valós időben menedzselhetik. A döntéshozók egy része azért vonakodhat a modernizálástól, mert nem számolt még le teljesen a felhőalapú megoldások biztonsága, megbízhatósága, szabványos egyenmérete, költsége, vagy az átállás nehézsége körül kialakult, ismert tévhitekkel, amelyekre egyébként a modern ERP rendszerek a gyakorlatban rendre rácáfolnak. Mi több, ezek a digitális platformok a legfejlettebb technológiákra épülő, folyamatosan bővülő, nagyvállalati szintű funkcionalitást kis- és középvállalatok számára is széles körben hozzáférhetővé teszik, amire még visszatérünk.

A digitalizálás halogatása azonban gyakran arra vezethető vissza, hogy a gyártó vállalat számára nem világos, egy modern ERP rendszer pontosan miként, milyen megoldást adhat az ő konkrét – egyedi vagy annak vélt – problémáira. A gyártóipari vállalatok folyamatai és igényei ugyanis legalább annyira szerteágazóak, mint amilyen mértékben különböznek előállított termékeik.

Hivatkozott anyagok

Ez is érdekelheti

ERP-implementáció a COVID19 után

ERP-implementáció a COVID19 után

Korábban az első szintű (Tier 1) implementációhoz a projekt időtartama alatt tíz vagy akár több száz tanácsadóra volt szükség a helyszínen, de a harmadik szint (Tier 3) is megkövetelt heti pár napra...

read more
A diszkrét gyártók alaptípusai

A diszkrét gyártók alaptípusai

A receptúra alapú gyártással (process manufacturing) szemben – amely az alapanyagok feldolgozásával, vegyítésével formulák szerint állít elő élelmiszereket, italokat, gyógyszereket, kozmetikumokat,...

read more