Standard fejlesztések, egyedi megoldások

Szoftverfejlesztés –
referenciák

NHB projekt

A Növekedési és Hitel Bank számára az automatabankfiók-projekt keretében az általános célú elszámolóház került bevezetésre mint az ATM-ek mögötti elszámolórendszer. Az elszámolóház feladata minden, az ATM-eken végrehajtott tranzakció (pl.: kártyával történő készpénz ki- vagy befizetése, csekkbefizetés, készpénz-utalványozás stb.) könyvelése, az ATM-ek különböző típusú számlaegyenlegeinek vezetése. Emellett egy elszámolóház-példány végzi az ATM-ek címletenkénti készpénzállományának nyilvántartását és kezelését, kezdve az ATM-ek banki értéktárból történő feltöltésétől az ATM-en belüli készpénzmozgásokon keresztül egészen a bankba történő visszaszállításig.
A projekt a GCH-hoz illesztett önálló, külső modulokban definiálja a speciális elszámolásokat, amelyeket Activiti folyamatmotor segítségével hajt végre.

Alkalmazott technológiák

 • Maven
 • Activiti folyamatmotor
 • Spring Framework
 • Spring Batch
 • Vaadin UI
 • JPA
 • Apache CXF (Soap és Rest)
 • GlassFish 4.1, Apache Tomcat 8.0
 • PostgreSQL database

DAS Jogvédelmi biztosító – Partner portál

A DAS rendelkezik egy egyedi fejlesztésű portállal, amely a teljes tanácsadói hálózat tevékenységét kiszolgálja. Ezen keresztül adminisztrálják a tanácsadók a napi tevékenységüket, itt érhetik el az ügyfelek szerződéseinek adatait, illetve itt tekinthetik meg teljesítményük statisztikáit. Az DAS adminisztrációs munkatársai ezen a felületen keresztül tudják nyomon követni a tanácsadók munkáját, itt érik el a teljes tanácsadói hálózat munkáját lefedő kimutatásokat. A DAS-portál fejlesztésébe utólag kapcsolódtunk be, továbbfejlesztési igények teljesítésével.

Alkalmazott technológiák

 • Maven
 • JSP
 • JQuery
 • Css
 • Hibernate
 • MySQL database
 • Rest Api
 • Android
 • Apache Tomcat

DAS kötvényesítés

A projekt célja a biztosítási ajánlatok és az azok alapján kiállítandó kötvények kezeléséhez kapcsolódó folyamatok teljes körű automatizálása volt. Ennek részeként fejlesztettünk számos webszervizt, amelyek funkcionalitása a következőket fedte le: díjkalkuláció, dokumentumgenerálás, tanácsadó- és ügyfélkapcsolattartás email-en és sms-ben, adatáttöltés CRM-rendszer és AS400 között, adatvalidáció.
Az elkészült webszervizek szoros integrációban működnek a DAS CRM-rendszerével egy egyedi fejlesztésű, adatbázis-alapú adatcserélő megoldás segítségével.

Alkalmazott technológiák

 • Maven
 • Eclipselink
 • Spring Framework
 • Spring Data JPA
 • Microsoft SQL database
 • Apache CXF
 • Apache Tomcat

SystemX projekt

A projekt célja egészségügyi információk tárolására és megosztására alkalmas webes alkalmazás létrehozása volt.
A felhasználók az általuk feltöltött orvosi leleteiket megoszthatták orvosokkal, kutatókkal vagy betegekkel. A megosztási funkciót a felhasználó személyre szabhatta, jogosultsági köröket  hozhatott létre, amelyekhez hozzárendelte az általa kiválasztott felhasználókat.
Az alkalmazás a külső eszközzel rögzített egészségügyi információk megosztását is lehetővé tette, pl.: Nike+ FuelBand karperec által gyűjtött információknak a Nike-szervertől való lekérését is támogatja.

Alkalmazott technológiák

 • Maven
 • Eclipse
 • Spring Framework, JPA, Apache CXF Rest, JUnit
 • JSF
 • Checkstyle, Findbugs
 • Svn
 • Apache Tomcat
 • JIRA

Telemedicina projekt

A GINOP-2.2.1-15-2017-00073 számú projekt alapvető célkitűzése, hogy a Telemedicina Módszertani Központ szakértői által kidolgozandó technológiai megoldások, finanszírozási módok, jogszabályi változtatások eredményeképpen Magyarországon az egészségügyi ellátás folyamatába szervesen illeszkedjen a telemedicina mint ellátási forma. Ez lehetővé teszi a felesleges orvos-beteg találkozások, a páciens részéről történő felesleges utazások elkerülését, és csökkenti az egészségügyi intézményekben való indokolatlan megjelenésből adódó fertőzések, betegségek terjedését.

Alkalmazott technológiák

 • Maven
 • JPA
 • Docker
 • Docker Compose
 • JBPM
 • REST
 • Spring Framework
 • PostgreSQL
 • Apache Tomcat
 • JBoss WildFly

Health Value project

The general objective of the R&D project is to design and establish a Health Management System. This will include the implementation of a portal with extensible features, as well as the development of a mobile application supporting health management and the creation of a hardware device capable of communicating with the mobile application. The mobile app is able to alert you to daily health-related routines with user-specific messages. The system provides an opportunity to detect new types of measurements and results by using Artificial Intelligence.

Alkalmazott technológiák

 • Maven
 • dotNet / C#
 • MSSQL (Microsoft)
 • Java (Android)

Grepton projekt

A Grepton projekt célja egy új üzenetküldő és üzenetkezelő rendszer elkészítése volt a MÁV számára.
Az alkalmazás segítségével forgalomirányítást befolyásoló üzeneteket lehet küldeni, fogadni, jóváhagyni vagy elutasítani. Az elkészítés során az OSGI keretrendszert kellett használnunk. Az alkalmazás többrétegű felépítést kapott, ahol a felhasználói felület Java Swing és jgoodies segítségével készült. A szerver és a kliensoldal között RMI hívásokon keresztül történt a kommunikáció. A levelek AMQ queue-kon keresztül kerültek be a kliens rendszerébe. A kliens oldalán Derby adatbázis volt használva, a szerveroldalon pedig Oracle.

Alkalmazott technológiák

 • OSGI
 • Java Swing
 • jgoodies
 • Java RMI
 • Oracle database
 • JPA
 • EclipseLink

Variatech projekt

A projekt során egy már meglévő SAP beépülőmodul támogatása volt a cél: hibák javítása és új igények fejlesztése. Az alkalmazás felhasználói felülete Java Swing Applet alapokon készült, továbbá tartozott hozzá egy szerveroldal, amit a kliens kezdetben ObjectOutputStream-en keresztül ért el.
Kialakításra került egy automatizált tesztrendszer JUnit felhasználásával, amelynek kapcsán a szerveroldali ObjectOutputStream-es megvalósítás REST servicekre lett lecserélve. A meglévő MS-SQL adatbázis mellé az SAP Hana adatbázis is bekötésre került, T-SQL és Hana SQL közötti eltérések kiküszöbölése, valamint a szkriptek módosítása is megvalósult.

Alkalmazott technológiák

 • Java applet
 • Unit
 • Java REST Api
 • SAP Hana
 • MS-SQL
 • T-SQL, Hana-SQL

CellMon projekt

A CellMon K+F projekt általános célkitűzése egy speciális mikroszkóp és a hozzátartozó hardver- és szoftverrendszerek fejlesztése, ami a biológiai és az ipari területeken egyaránt képes speciális kép- és adatfeldolgozással támogatni a mikroszkópot használó kutatók munkáját.

Alkalmazott technológiák

 • Maven
 • JPA
 • Docker
 • Docker Compose
 • JBPM
 • REST
 • Spring Framework
 • Vaadin UI
 • PostgreSQL
 • Apache Tomcat

MVM Ovit INFO+ projekt

Az MVM Ovit számára egyedileg kifejlesztett INFO+ termelésirányítási és logisztikai rendszerükben felmerült számos, kritikus működési hiba javítását végeztük el. A rendszer kritikus funkcionális és teljesítményproblémákkal küzdött, melyek a napi munkát akadályozták. Ezek javításában vállaltunk szerepet, és egy iteratív fejlesztési folyamat során kerültek megoldásra a problémák. A fejlesztés mellett fejlesztői supportot is biztosítunk az MVM Ovit részére munkanapokon, normál munkaidőben, valamint szükség esetén hétvégén.

Alkalmazott technológiák

 • Maven
 • Apache Tapestry
 • JPA
 • Apache Tomcat 7.0
 • PostgreSQL database
 • Atlassian Jir

 

TraffSim projekt

A TraffSim-projekt célja egy olyan szimulációs keretrendszer kialakítása, amely úgy képes egy teljes közlekedési rendszer szimulációját futtatni, hogy a megadott rendszeradatok, paraméterek és futási adatok alapján szimulálni tudja a meglévő rendszer működését, és a paraméterek módosításával meg tudja határozni az optimális működési módot. A rendszer egy folyamatként (workflow) tekint minden szimulációs elemre (pl.: buszjárat, villamosvonal, stb.), és minden egyes szimulációs elem futása egy komplett folyamat lefuttatását jelenti. A folyamatok grafikusan tervezhetőek és rendszerbe illeszthetőek, így akár programozói szaktudás nélkül is bővíthető a szimulációk köre, működése. A szimulációs adatsorok tárolása egy általános célú elszámolóház-példány segítésével történik.

Alkalmazott technológiák

 • Maven
 • Activiti workflow engine
 • Groovy
 • Rest Api
 • RestSQL
 • Spring Framewor

 

Cloud projekt

A Cloud-projekt keretében egy felhős rendszer számára készült integrált menedzsment- és webshopfelület. A rendszer az OnApp cloud management rendszerére épült, felhasználva annak virtuálisgép-kezelő, erőforrás-allokációs, valamint erőforrásköltség-kezelő szolgáltatásait. Az elkészült webfelület lehetőséget biztosított a felhasználók számára a rendszerbe történő regisztrációra, azon keresztül új szolgáltatásokat és erőforrásokat lefoglalni és megrendelni, a fizetést lebonyolítani. Az egyenlegfeltöltési befizetések és szolgáltatási díjak kiegyenlítésének nyilvántartását egy általános célú elszámolóház végezte.

Alkalmazott technológiák

 • Maven
 • JSF 2.1 + RichFaces
 • Jax-WS (Metro)
 • Glassfish application server
 • Eclipselink
 • PostgreSQL database server
 • OnApp Rest Api

CheckIn System projekt

Egy olyan applikáció került kifejlesztésre a németországi megrendelő számára, amely a pandémia helyzetben támogatta a közösségi terek vendégek általi látogathatóságát, a hatályban lévő szigorítások mellett.

Alkalmazott technológiák

 • JEE
 • Tomcat
 • MySQL
 • Docker
 • IONIC

SafetyCard projekt

A 2019-1.1.1-PIACI számú a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával az Új Széchenyi Terv keretében megvalósított K+F+I projekt egyértelmű célja, hogy a bankszektort erősítse és megvédje a felforgató, turbulens, nem kézben tartható folyamatokat generáló fintech kihívókkal szemben.
A projekt keretei között létrejött könnyen használható, a jelenlegi készpénzmentes fizetési struktúrát modernizáló alternatívát kínál a fintech megoldások kereskedelmi integrációjára. A projektben egy biztonságos, független pénzforgalmi fizetőkártya-kibocsátó platform jött létre, mely integrálja a jelenlegi bankkártyaelfogadói hálózatot, és ezen az infrastruktúrán feloldja a meglévő korlátokat, biztonsági kockázatokat.
A létrehozott platform bevezeti a tranzakcióhoz kötött limitkezelés lehetőséget, kétcsatornás tranzakció authentikációt, kártyaszám-tokenizálást, így jelentősen megnöveli a fizetési kártya használatának biztonsági szintjét, és hosszútávon garantálja a bankkártya-elfogadói hálózat versenyképes üzemeltethetőségét.

Alkalmazott technológiák

 • JEE
 • Tomcat
 • MySQL
 • Docker
 • IONIC

DAS Jogvédelmi biztosító – Ügyfélportál  projekt

A DAS részére készülő Ügyfél portál feladata, hogy az ügyfelek minden tevékenységet el tudjanak végezni távolról interneten keresztül.
A fejlesztés során a megrendelő valamennyi meglévő rendszeréhez és technológiájához illeszkedni Kellett, hogy az ügyfelek kiszolgálása maximálisan biztosított legyen.

Alkalmazott technológiák

 • JEE
 • Tomcat
 • MySQL
 • Docker

Knipping / 4iG / Agilox Automata targonca rendszer – Infor interfész fejlesztés

A megrendelő ügyfél igénye volt, hogy az új raktárában már Agilox rendszer által vezérelt automata targoncák végezzék el az éjszaka folyamán a reggeli szállítás előkészítését.
A meglévő INFOR Xpert rendszeren nem szeretett volna változtatni az ügyfél ezért el kellett készíteni az ügyfél meglévő ERP rendszere és a korszerű automata vezérlő rendszer közötti interfészt, amely megfelelően vezérli az éjszakai folyamatokat.

Alkalmazott technológiák

 • JEE
 • Tomcat
 • MySQL
 • Docker
 • DB2

Termékeink

GCH Elszámolóház

A saját fejlesztésű elszámolóház egy többcélú és többnyilvántartásos tranzakciókezelő és folyószámlavezető rendszer.

CVX Keretrendszer

A CVX-keretrendszer egymásra épülő elemei rendkívül gyors alkalmazásfejlesztést tesznek lehetővé, ugyanakkor standard minőséggel tudunk dolgozni.

CVX Vaadin-portál

A Vaadin-alapú portálrendszer biztosítja, hogy gyorsan lehetséges legyen egy modern, reszponzív webfelülettel rendelkező, könnyen bővíthető online portált kifejleszteni.