Szoftverfejlesztés referenciák

Standard fejlesztések, egyedi megoldások
mondja el igényeit
TECHNOLÓGIÁK

Maven
Eclipse
SPring Framework, JPA, Apache CXF Rest, JUnit
JSF
Checkstyle, Findbugs
Svn
Apache Tomcat
JIRA

szoftverfejlesztés referenciák

SystemX-projekt

SystemX-projekt
A projekt célja egészségügyi információk tárolására és megosztására alkalmas webes alkalmazás létrehozása volt.
A felhasználók az általuk feltöltött orvosi leleteiket megoszthatták orvosokkal, kutatókkal vagy betegekkel. A megosztási funkciót a felhasználó személyre szabhatta, jogosultsági köröket  hozhatott létre, amelyekhez hozzárendelte az általa kiválasztott felhasználókat.
Az alkalmazás a külső eszközzel rögzített egészségügyi információk megosztását is lehetővé tette, pl.: Nike+ FuelBand karperec által gyűjtött információknak a Nike-szervertől való lekérését is támogatja.

Grepton-projekt

Grepton-projekt

A Grepton projekt célja egy új üzenetküldő és üzenetkezelő rendszer elkészítése volt a MÁV számára.
Az alkalmazás segítségével forgalomirányítást befolyásoló üzeneteket lehet küldeni, fogadni, jóváhagyni vagy elutasítani. Az elkészítés során az OSGI keretrendszert kellett használni. Az alkalmazás többrétegű felépítést kapott, ahol a felhasználói felület Java Swing és jgoodies segítségével készült. A szerver és a kliensoldal között RMI hívásokon keresztül történt a kommunikáció. A levelek AMQ queue-kon keresztül kerültek be a kliens rendszerébe. A kliens oldalán Derby adatbázis volt használva, a szerveroldalon pedig Oracle.

TECHNOLÓGIÁK

OSGI
Java Swing
jgoodies
Java RMI
Oracle adatbázis
JPA
EclipseLink

TECHNOLÓGIÁK

Java applet
Junit
Java REST Api
SAP Hana
MS-SQL
T-SQL, Hana-SQL

szoftverfejlesztés referenciák

Variatech-projekt

Variatech-projekt

A projekt során egy már meglévő SAP beépülőmodul támogatása volt a cél: hibák javítása és új igények fejlesztése. Az alkalmazás felhasználói felülete Java Swing Applet alapokon készült, továbbá tartozott hozzá egy szerveroldal, amit a kliens kezdetben ObjectOutputStream-en keresztül ért el.
Kialakításra került egy automatizált tesztrendszer JUnit felhasználásával, amelynek kapcsán a szerveroldali ObjectOutputStream-es megvalósítás REST servicekre lett lecserélve. A meglévő MS-SQL adatbázis mellé az SAP Hana adatbázis is bekötésre került, T-SQL és Hana SQL közötti eltérések kiküszöbölése, valamint a szkriptek módosítása is megvalósult.

CellMon-projekt

CellMon-projekt

A CellMon K+F projekt általános célkitűzése egy speciális mikroszkóp és a hozzátartozó hardver- és szoftverrendszerek fejlesztése, ami a biológiai és az ipari területeken egyaránt képes speciális kép- és adatfeldolgozással támogatni a mikroszkópot használó kutatók munkáját.

TECHNOLÓGIÁK

Maven
JPA
Docker
Docker Compose
JBPM
REST
Spring Framework
Vaadin UI
PostgreSQL
Apache Tomcat

TECHNOLÓGIÁK

Maven
JPA
Docker
Docker Compose
JBPM
REST
Spring Framework
PostgreSQL
Apache Tomcat
JBoss WildFly

szoftverfejlesztés referenciák

Telemedicina-projekt

Telemedicina-projekt

A GINOP-2.2.1-15-2017-00073 számú projekt alapvető célkitűzése, hogy a Telemedicina Módszertani Központ szakértői által kidolgozandó technológiai megoldások, finanszírozási módok, jogszabályi változtatások eredményeképpen Magyarországon az egészségügyi ellátás folyamatába szervesen illeszkedjen a telemedicina mint ellátási forma. Ez lehetővé teszi a felesleges orvos-beteg találkozások, a páciens részéről történő felesleges utazások elkerülését, és csökkenti az egészségügyi intézményekben való indokolatlan megjelenésből adódó fertőzések, betegségek terjedését.

MVM Ovit INFO+

MVM Ovit INFO+

Az MVM Ovit számára egyedileg kifejlesztett INFO+ termelésirányítási és logisztikai rendszerükben felmerült számos, kritikus működési hiba javítását végeztük el. A rendszer kritikus funkcionális és teljesítményproblémákkal küzdött, melyek a napi munkát akadályozták. Ezek javításában vállaltunk szerepet, és egy iteratív fejlesztési folyamat során kerültek megoldásra a problémák. A fejlesztés mellett fejlesztői supportot is biztosítunk az MVM Ovit részére munkanapokon, normál munkaidőben, valamint szükség esetén hétvégén.

TECHNOLÓGIÁK

Maven
Apache Tapestry
JPA
Apache Tomcat 7.0
PostgreSQL adatbázis
Atlassian Jira

TECHNOLÓGIÁK

Maven
Activiti folyamatmotor
Spring Framework
Spring Batch
Vaadin UI
JPA
Apache CXF (Soap és Rest)
GlassFish 4.1, Apache Tomcat 8.0
PostgreSQL adatbázis

szoftverfejlesztés referenciák

NHB automatabankfiók-projekt

NHB automatabankfiók-projekt

A Növekedési és Hitel Bank számára az automatabankfiók-projekt keretében az általános célú elszámolóház került bevezetésre mint az ATM-ek mögötti elszámolórendszer. Az elszámolóház feladata minden, az ATM-eken végrehajtott tranzakció (pl.: kártyával történő készpénz ki- vagy befizetése, csekkbefizetés, készpénz-utalványozás stb.) könyvelése, az ATM-ek különböző típusú számlaegyenlegeinek vezetése. Emellett egy elszámolóház-példány végzi az ATM-ek címletenkénti készpénzállományának nyilvántartását és kezelését, kezdve az ATM-ek banki értéktárból történő feltöltésétől az ATM-en belüli készpénzmozgásokon keresztül egészen a bankba történő visszaszállításig.
A projekt a GCH-hoz illesztett önálló, külső modulokban definiálja a speciális elszámolásokat, amelyeket Activiti folyamatmotor segítségével hajt végre.

TraffSim-projekt

TraffSim-projekt

A TraffSim-projekt célja egy olyan szimulációs keretrendszer kialakítása, amely úgy képes egy teljes közlekedési rendszer szimulációját futtatni, hogy a megadott rendszeradatok, paraméterek és futási adatok alapján szimulálni tudja a meglévő rendszer működését, és a paraméterek módosításával meg tudja határozni az optimális működési módot. A rendszer egy folyamatként (workflow) tekint minden szimulációs elemre (pl.: buszjárat, villamosvonal, stb.), és minden egyes szimulációs elem futása egy komplett folyamat lefuttatását jelenti. A folyamatok grafikusan tervezhetőek és rendszerbe illeszthetőek, így akár programozói szaktudás nélkül is bővíthető a szimulációk köre, működése. A szimulációs adatsorok tárolása egy általános célú elszámolóház-példány segítésével történik.

TECHNOLÓGIÁK

Maven
Activiti folyamatmotor
Groovy
Rest Api
RestSQL
Spring Framework
Vaadin UI

TECHNOLÓGIÁK

Maven
JSF 2.1 + RichFaces
Jax-WS (Metro)
Glassfish alkalmazásszerver
Eclipselink
PostgreSQL adatbázisszerver
OnApp Rest Api

szoftverfejlesztés referenciák

Cloud-projekt

Cloud-projekt

A Cloud-projekt keretében egy felhős rendszer számára készült integrált menedzsment- és webshopfelület. A rendszer az OnApp cloud management rendszerére épült, felhasználva annak virtuálisgép-kezelő, erőforrás-allokációs, valamint erőforrásköltség-kezelő szolgáltatásait. Az elkészült webfelület lehetőséget biztosított a felhasználók számára a rendszerbe történő regisztrációra, azon keresztül új szolgáltatásokat és erőforrásokat lefoglalni és megrendelni, a fizetést lebonyolítani. Az egyenlegfeltöltési befizetések és szolgáltatási díjak kiegyenlítésének nyilvántartását egy általános célú elszámolóház végezte.

DAS Jogvédelmi Biztosító

DAS-portál

DAS-portál

A DAS rendelkezik egy egyedi fejlesztésű portállal, amely a teljes tanácsadói hálózat tevékenységét kiszolgálja. Ezen keresztül adminisztrálják a tanácsadók a napi tevékenységüket, itt érhetik el az ügyfelek szerződéseinek adatait, ill. itt tekinthetik meg teljesítményük statisztikáit. Az DAS adminisztrációs munkatársai ezen a felületen keresztül tudják nyomon követni a tanácsadók munkáját, itt érik el a teljes tanácsadói hálózat munkáját lefedő kimutatásokat. A DAS-portál fejlesztésébe utólag kapcsolódtunk be, továbbfejlesztési igények teljesítésével.

TECHNOLÓGIÁK

Maven
JSP
JQuery
Css
Hibernate
MySQL adatbázis
Rest Api
Android
Apache Tomcat

TECHNOLÓGIÁK

Maven
Eclipselink
Spring Framework
Spring Data JPA
Microsoft SQL adatbázis
Apache CXF
Apache Tomcat

szoftverfejlesztés referenciák

DAS Kötvényesítés

DAS Kötvényesítés

A projekt célja a biztosítási ajánlatok és az azok alapján kiállítandó kötvények kezeléséhez kapcsolódó folyamatok teljes körű automatizálása volt. Ennek részeként fejlesztettünk számos webszervizt, amelyek funkcionalitása a következőket fedte le: díjkalkuláció, dokumentumgenerálás, tanácsadó- és ügyfélkapcsolattartás email-en és sms-ben, adatáttöltés CRM-rendszer és AS400 között, adatvalidáció.
Az elkészült webszervizek szoros integrációban működnek a DAS CRM-rendszerével egy egyedi fejlesztésű, adatbázis-alapú adatcserélő megoldás segítségével.

Kapcsolat

06 1 459 5700

1082 Budapest, Baross u. 114-116.

Ismerje meg rendszereinket

Mondja el igényeit, mi pedig megoldást kínálunk önnek. Profitáljon ön is tapasztalatunkból!