PÁLYÁZATFIGYELŐ

VINOP 1.2.1-21 pályázat

VINOP 1.2.1-21 pályázat

VINOP 1.2.1-21 pályázat - a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz valóalkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Társadalmi egyeztetésen a “A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívás! Megjelent a mikro-,kis- és középvállalkozások technológiai megújulásához kapcsolódó fejlesztéseinek támogatását célzó, VINOP 1.2.1-21 kódszámú pályázat felhívástervezete. A felhívás elsődleges célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében.

Támogatás formája:

Feltételesen vissza nem térítendő állami támogatás!  

 

Támogatási intenzitás:

70%

 

Beadási határidő:

1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.
2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.
3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 – október 15.
4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15.

Megvalósítási hely:

Budapesten kívüli beruházások támogathatóak!
Pest megyei településlista a VINOP pályázathoz

 

Támogatás összege:

10 millió Ft – 629,3 millió Ft

 

Kedvezményezetti kör:

Mikro-, kis- és középvállalkozások

 

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások
 • Képzés
 • Üzleti felhőszolgáltatás
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
 • Projekt-előkészítés
;

VINOP 1.2.1-21 eredeti kiírása

Beadási határidő

1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.
2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.
3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 – október 15.
4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15.  

Támogatás formája

Feltételesen vissza nem térítendő állami támogatás!  

Keret

200 milliárd Ft
1. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft
2. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
3. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft
4. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft

Támogatható pályázatok száma

1000-3000 db  

Támogatási intenzitás

mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl   70%   70%   60%
Közép-Dunántúl, valamint Pest megyei települések
(VINOP – 1.sz. melléklet)
  55%   55%   45%
Nyugat-Dunántúl   45%   45%   35%
Piliscsaba és Pilisjászfalu   40%   40%   30%
Csekély összegű támogatás Pest megye települései, amelyek nem szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében   55%   55%   45%

 

Támogatás összege

10 millió Ft – 629,3 millió Ft  

Jogosultak

Mikro- és kisvállalkozások, amelyek

   • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
   • átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 3 fő volt,
   • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

 

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

   • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

   • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás (max .70%)
   • Tanácsadási szolgáltatások (max. 50 millió Ft) igénybevétele:
    előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól
   • Képzés (max. 20 millió Ft):
    a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe.
   • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 millió Ft értékben).
   • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 50%)
   • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (max. 5%)

A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges!

Elszámolgató költségek

Létszám Elszámolható költség /fő Maximális elszámolható összköltség
9 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 99 millió Ft
49 főig 1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
299 millió Ft
249 főig 1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
50-249 főig: 3 millió Ft
899 millió Ft

Beruházási költségek
Eszközbeszerzés költségei:

Új eszközök, gépek beszerzése és a kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how költsége:

   • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök
   • Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben

Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése

   • hardvereszközök beszerzési költségei;
   • hálózati eszközök beszerzési költségei;
   • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége

   • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége;
   • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.

Építéshez kapcsolódó költségek

Az infrastrukturális beruházások költsége

   • épületgépészeti gépek;
   • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
   • a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
   • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
   • szennyvíztároló;
   • szellőzési, légfrissítő berendezések;
   • pneumatikus berendezés;
   • felvonók;
   • iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány rácsatlakozik);
   • hűtőkamra;
   • siló;
   • ipari kapuk;
   • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
   • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj

Immateriális javak beszerzésének költség

Szoftverek beszerzése (kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától)

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj);

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

   • Tanácsadói óradíjak

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

   • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja

Projektelőkészítés költségei

   • Infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele

Kizáro okok

   • VINOP-1.1.2-21; VINOP-1.3.1-21 kódszámú felhívások keretében korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését nem nyújtotta be
   • saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
   • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;
   • fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11- 20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul;
   • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül.

Előleg

A megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.

Biztosíték

Jelen Felhívás keretében biztosítéknyújtási kötelezettség nem írható elő.

 

Megkezdettség

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

 

Projekt megvalósítási ideje

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően max. 24 hónap áll rendelkezésre.

 

Projekt fenntartási ideje

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat, továbbá a projektjére vonatkozóan tett kötelező vállalásait a fenntartási időszak végéig fenntartja.  

Egyéb

Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti évben, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre.

A szerződött VT összegének további 100%-a átfordulhat VNT-vé.

Az elérendő testreszabott pontos eredményességi mérés értékelési szempontokat kérje tőlünk a minősítés során!

 

Az alábbi linkről töltse le az előminősítéshez szükséges word dokumentumot

l

Töltse ki az előminősítő dokumentumot a lehető legpontosabban

Az alábbi formon keresztül küldje el a kitöltött dokumentumot

l

Töltse ki az előminősítő dokumentumot a lehető legpontosabban

Az alábbi űrlapon keresztül küldje el a kitöltött dokumentumot


  További pályázatok

  Nincs találat

  A keresett oldal nem található. Próbálja meg finomítani a keresést vagy használja a fenti navigációt, hogy megtalálja a bejegyzést.

  Kapcsolat

  06 1 459 5700

  1082 Budapest, Baross u. 114-116.

  Ismerje meg rendszereinket

  Mondja el igényeit, mi pedig megoldást kínálunk önnek. Profitáljon ön is tapasztalatunkból!