hu de gb

Termékek

Az Infor COM szervezési filozófiája szerint a Lean Production („karcsúsított” termelés) elvű termeléshez áll a legközelebb. Ez a módszer a termelésirányítás által általánosan kitűzött célokat — mint az erőforrások (alapanyag, gyártóeszköz, munkaerő) megfelelő időben, kellő mennyiségben és minőségben való biztosítása — azzal egészíti ki, hogy az erőforrások lekötését a lehető legkésőbbi időpontban valósítja meg.

A Lean Production („karcsúsított” termelés) fő jellemzői a következők.

 • A vállalati szervezet a lehető legjobban leegyszerűsített.
 • A döntési pontok ott vannak, ahol a döntéshez szükséges információk rendelkezésre állnak, illetve ahol keletkeznek.
 • Erőforrást csak akkor és annyit köt le a rendszer, amikor és amennyit a termelés érdekében feltétlenül szükséges.

Az Infor COM funkciói biztosítják azt, hogy a vállalat minden egyes döntési pontján a kellő információk megfelelő formában rendelkezésre álljanak.

Korábban a vállalatirányítási rendszereknél általános volt a funkcionális vállalati szervezeti modellek támogatása, vagyis a rendszer moduljai és részfunkciói is ezen séma szerint tagolódtak. Ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy a valóság nem így működik.

Az Infor COM a valós vállalati üzletmenetet jobban modellező folyamatorientált szemléletet követi. A rendszer figyelembe veszi többek között, hogy egy adott üzleti folyamat bizonyos szakaszában milyen konkrét feladatokat kell, illetve szoktak végrehajtani, és ezeket a funkciókat az adott helyen és feldolgozási fázisban fel is kínálja, méghozzá úgy, hogy a felhasználónak nem kell kilépnie az eredeti alkalmazásból, hanem közvetlenül a feldolgozás alatt lévő adataival végezheti el a szükséges feladatot. Pl. a vevői megrendelés felvitele közben karbantarthatja az adott vevő törzsadatait, vagy ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelt cikk árát, majd folytathatja a megrendelés feldolgozását az új adatokkal.

Az Infor COM 5 fő üzleti folyamatra épül, melyek egymással szoros összefüggésben vannak, és lehetővé teszik a különböző funkciók integrált rendszerré kovácsolását. Ezek a következők:

 • gyártmányszerkesztés, illetve receptúrák megadása
 • vevői megrendelések kezelése,
 • termék előállítás,
 • készletgazdálkodás,
 • vállalatvezetés.

A rendszer igény szerint bővíthető és a különböző gyártásokhoz igazítható, ehhez nyújtanak segítséget a speciális üzleti folyamataihoz illeszthető szoftver megoldások.

partnereink_header.jpgPARTNEREINKalt_text

 • femfeldolgozo.jpg
 • cooptim.jpg
 • aquaprofit.jpg
 • femfeldolgozo.jpg
 • cooptim.jpg
 • aquaprofit.jpg
 • femfeldolgozo.jpg
 • cooptim.jpg
 • aquaprofit.jpg

partnereink_header.jpgPARTNEREINKalt_text