hu de gb

GOP-1.1.1-11-2012-0612

Projekt "címe": Telemetriás eszközcsalád és szakértői rendszerek lovassportok és lóegészségügy támogatására (TELO)

Kódszám: GOP-1.1.1-11-2012-0612

A projekt az Euópai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.


Tartalom

Projektinformáció

A pályázat keretében létrejött rendszer és a kutatási eredmények áttekintése

1. Szakmai összefoglaló

2. Ló tréningmonitorozó rendszer bemutatása

3. Kutatási eredmények

  • Mérési videók
  • EKG mérések
  • Riportok
  • Lépés analízisek
    • Poincaré
    • Ar spektrum 

4. Letöltések


Projektinformáció:

A Corvex Zrt. 234 126 900 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenységének támogatása „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” című (GOP-2011-1.1.1.) pályázaton az Új Széchenyi Terv Tudomány-Innováció Programjának keretében. A nettó 334 467 000 Ft összköltségvetésű beruházás keretében a Corvex Zrt. egy komplex műszer kerül kifejlesztésre mellyel objektív módon lehet mérni a lovak élettani állapotát, teljesítményüket, fejlődésüket, sporttechnikájukat.

A Corvex Zrt. eddigi tevékenysége során kifejezetten a kis és közepes méretű vállalatokra kidolgozott, az összes üzleti folyamatot hatékonyan támogatni tudó vállalatirányítási rendszer specialistaként volt ismert a piacon. A vállalkozás 1994-ben alakult meg Corvex Kft. néven. Az alapító tulajdonosok, akik már a nyolcvanas évek közepe óta dolgoztak a területen, termelésirányítási szoftverházat építettek fel a magyarországi szoftverfejlesztési és a németországi szervezési know-how-ra alapozva.

A vállalkozás számos projektet valósított meg működése során, több Európai Uniós támogatást is elnyert korábban. A vállalkozás számára kiemelten fontos a folyamatos fejlesztés, az innovációs potenciál erősítése, illetve annak biztosítása, hogy a változékony üzleti környezetben is stabilan működjön. A stabil működést a több lábon állás és a piaci változásokhoz való rugalmas és innovatív alkalmazkodás szavatolhatja.

A Corvex Zrt. folyamatosan keres és valósít meg olyan K+F témákat, amikből sikeres új termékeket tud gyártani megfelelő szakmai partnerekkel. Jelen projekt célja telemetriás eszközcsalád és szakértői rendszerek kutatása és fejlesztése, a lovassportok és lóegészségügy támogatására.

A nettó 334 467 000 Ft összköltségvetésű projekt megvalósítása során a kutatás- fejlesztési tevékenységek elvégzése érdekében beszerzésre kerülnek eszközök, immateriális javak, anyagok, továbbá bevonásra kerültnek szakemberek és szolgáltatók.  A Corvex Zrt. 70 %-os támogatási mérték mellett 234 126 900 Ft támogatást nyert el a projekt megvalósításához, melynek segítségével a projekt volumene és a kitűzött célok is magasabb szintet érhetnek el.

 

A pályázat keretében létrejött rendszer és a kutatási eredmények áttekintése

1. Szakmai összefoglaló

A lovak tréningjének műszeres támogatására jelenleg jóval kevesebb eszköz és módszer áll rendelkezésre, mint a humán sportolók esetében. A ló és lovassportok egyre növekvő társadalmi és gazdasági súlya szükségessé teszi ilyen rendszerek kutatását és használatát. Mivel ezen eszközök fejlesztése a humán sport számára már magas szinten áll, kézenfekvő hasonló funkcionalitású rendszer fejlesztése a lovas tréning speciális igényeinek megfelelően.

A pályázatban elvégzett professzionális kutatás-fejlesztés eredményeként létrejött HorseTrainer nevű rendszer több tekintetben egyedülálló képességekkel bír a hasonló rendszerekkel szemben. A lovassportban dolgozó állatorvosok és trénerek segítségével jelentős szaktudás került integrálásra a HorseTrainer komplex ló diagnosztikai és tréningmonitorozó rendszerbe.

A műszer alkalmas kísérleti-kutatási feladatok elvégzésére a lovas állatorvosok és trénerek számára speciális használatra. A HorseTrainer rendszer használható egyetemi klinikákon, ló tréning kutatásával foglalkozó intézetekben. Az eszköz által felkínált új mérési lehetőségek utat nyithatnak új diagnosztikai és tréningmódszerek kifejlesztéséhez. A rendszer újdonságértéke abban áll, hogy egyidejűleg több paraméter mérését teszi lehetővé, a mért értékek pedig egymással szinkronban, egymás függvényében értékelhetőek.

 

2. Ló tréningmonitorozó rendszer bemutatása

A rendszer alkalmas a keringési rendszer és a mozgás monitorozására, így tréningkörülmények közt lehetséges a kardiológiai paraméterek értékelése a mozgás intenzitásának függvényében. 

 

M1.png

 1. ábra: Ló mozgás adatok megjelenítése különböző lábak esetén.

Ezzel párhuzamosan a mozgás sokoldalú elemzése által lehetőség van az egyes lovak mozgásának objektív összehasonlítására, ill. egy adott ló esetén bármely végtag a szokásostól ill. a többi saját végtagétól eltérő mozgásának felismerésére. Így a rendszernek a meghatározó szerepe lehet a sántaságvizsgálatban, adás-vételi vizsgálatoknál, tréningmonitorozásnál, összehasonlító jellegű tenyészértékbecslésnél is.

Ezen komplex használhatóság elérését két párhuzamosan alkalmazott mérési rendszer alkalmazása szolgálja, melyeket a rendszer kiszolgáló szoftvere fog össze egy egységgé.

Az egyik egység a kardiológiai rendszer vizsgálatára szolgál. Ez telemetriás és holter funkcióval rendelkező EKG modul, mely mobilan használható klinikai, tréning- és terepkörülmények között egyaránt. Az EKG jelből a rendszer képes minden a humán diagnosztikában is használatos származtatott paraméter (hullámok közötti idők, ritmuseltérések, pulzusparaméterek mint pulzuslenyugvás, variancia stb) mérésére, illetve sok esetben a fiziológiástól való eltérések szoftveres felismerésére és kijelzésére.

M2.png 

2. ábra: Elektrokardiogram hullámdetektálással.

M3.png 

3. ábra: Elektrokardiogram hullámdetektálással.

M4.png 

4. ábra: Elektrokardiogram hullámdetektálással.

M5.png 

5. ábra: Elektrokardiogram.

M6.png 

6. ábra: Elektrokardiogram és szívritmus.

A rendszer másik egysége a kinetikai paraméterek mérésére szolgál. A ló törzsén, fején és végtagjain elhelyezett szenzorcsoportok által mért értékek kifejezik az adott testrész elmozdulását a gyorsulási, sebesség, föld mágnesességhez viszonyuló szögelfordulás stb. mérésével.

Lovak lábak időbeli analízise:

M7.png 

7. ábra: Lépések Poincaré diagramja.

M8.png 

8. ábra: Lépések Poincaré diagramja.

M9.png 

9. ábra: Lépések Poincaré diagramja.

M10.png 

10. ábra: Lépések Poincaré diagramja.

Lépések spektrál analízise:

 M11.png

11. ábra: Lépések autoregresszív spektruma.

 M12.png

12. ábra: Lépések autoregresszív spektruma.

A két mérési rendszert összekapcsolja a szoftveres háttér, mely korlátlanul alakítható a lovas praxis és tréning igényeinek megfelelően. A fent leírt mért paraméterekből bármely származtatott riport kialakítására lehetőség van, amelyet a lógyógyász állatorvosi és lovassport szakmák igényelnek.

Ehhez keressük a jövőbeli együttműködést lovas klinikai és tréning kutatóhelyekkel, egyidejű lehetőséget biztosítva számukra a rendszer jelenlegi potenciáljának használatára a saját mindennapi munkájukban is.

3. Kutatási eredmények

4. Letöltések

Kedvezményezett:


Corvex Üzleti Megoldások Zrt. H-2014 Csobánka, Hanfland krt. 21. www.corvex.hu