hu de gb

GOP-1.1.1-11-2011-0048

 

Projekt "címe": A Corvex Zrt. piacorientált kutatás-fejlesztési projektje

Kódszám: GOP-1.1.1-11-2011-0048

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.


corvexpiacorientkutas_fejleszts.png

Projekt teljes költségvetése:

130 992 000,-Ft

Projekt megvalósításának helyszíne:

Debrecen

Projekt megvalósításának időtartama:

2012.06.01 – 2014.06.30.


Projektinformáció:

Az egyre szélesebb körben elterjedő és felhasznált RFID (Radio Frequency IDentification) technológia az eddigi tapasztalatok alapján alkalmas a közösségi és lakossági hulladékgyűjtésben is.

A fenti technológia megfelelő alkalmazása esetén az ilyen azonosítás köré épülő, célirányosan megfogalmazott informatikai rendszer a jelenlegi rendszereknél lényegesen hatékonyabban hozzá tud járulni a környezetvédelmi szempontból kiemelkedő fontossággal bíró hulladékgazdálkodáshoz.

A komplex informatikai rendszerben a szemét mennyiségét, az elszállítás sűrűségét az új technológiai lehetőséggel mérhetővé lehet tenni, majd utána annak arányában számlázni. A rendszer biztosítja az elszállítások útvonalának optimális, a szállítóeszközök kapacitását is figyelembe vevő megtervezését. Az elkészítendő rendszer az alapfunkcionalitás mellett sok, a gyakorlatban felmerülő igény kiszolgálásra is alkalmassá tehető, például, ha a termelődő szemét mennyisége nem pontosan becsülhető, hanem nagyobb ingadozások vannak benne (pl. alkalmi rendezvények esetén), akkor az elszállításra vonatkozó igény a rendszerben egyszerűen jelezhető.

A fenti célok megvalósításához fontos az RFID technológia használhatóságának kutatása olyan szélsőséges körülmények – a hardvereszközöknek koszos környezetben is működniük kell – között is, amelyek a hulladékszolgáltatás mindennapjaiban előfordulnak.

Kedvezményezett:

Corvex Üzleti Megoldások Zrt. H-2014 Csobánka, Hanfland krt. 21. www.corvex.hu


A projektet társaságunk 2014.06.30-án sikerrel lezárta, és alább nyilvánosságra hozza az elért kutatási eredményeket:

 1.  Alkalmazások, típusok, transzponderek
 2.  RFID, NFC vizsgálat valós környezetben
 3.  Antennarendszerek vizsgálat
 4.  Antennamérések előkészítése
 5.  Antennamérések
 6.  Antennák előállítása
 7.  Rádióhullámok terjedésének vizsgálata
 8.  Olvasóplatformok kutatása
 9.  Olvasók vizsgálata
 10.  Lokalizációs protokollok kutatása
 11.  Szabványos protokollok
 12.  Lokalizációs algoritmus
 13.  Mérleg elektronika és szoftver