PÁLYÁZATFIGYELŐ

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022

Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022

Energiaköltségek növekményéhez kapcsolódó támogatás és energiahatékonysági beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítő támogatás

Az orosz-ukrán konfliktus, a kiszabott szankciók és az Oroszország által hozott ellenintézkedések hátrányos gazdasági következményekkel járnak az Európai Unió belső piacának egészére nézve. Drasztikusan emelkedtek az energiaárak, ami az energiaintenzív feldolgozóipari vállalkozások versenyképességét és az ott dolgozó magyar munkavállalók munkahelyeit egyaránt veszélyezteti.

A támogatás célja

A támogatási program célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia, földgáz, illetve távhő) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

A támogatási időszak

2022. október 1. és 2022. december 31. közötti időszak.

Az A. támogatás (energiaköltség-növekmény támogatás) esetén támogatási kérelmet a különböző hónapokra külön-külön, a tárgyhónapot követően is be lehet nyújtani, de lehetőség van több hónapra vonatkozó támogatási igény egyszerre, a támogatással érintett hónapokat követően történő benyújtására is.

Támogatás formája

A Program keretében két különböző támogatási konstrukció érhető el:

A. Vissza nem térítendő közvetlen támogatás a 2022. október, november, december havi energiaköltség növekmények fedezésére
Az energiaköltség-növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) önállóan, illetve az energiahatékonyság növelését célzó beruházáshoz igényelt hitel önerő-támogatásával (B. pont szerinti támogatás) kombinálva is igénybe vehető.

B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

Figyelem!
A beruházáshoz kapcsolódó önerőt kiegészítőtámogatás azon vállalkozásoknak nyújtható (B. pont szerinti támogatás), amelyek az energiaköltség növekmény támogatásra vonatkozóan támogatói okirattal rendelkeznek (A. pont szerinti támogatás)! A beruházás önerő támogatás igénybevételi feltétele (B. pont szerinti támogatás) az energiaköltség növekmény támogatás (A. pont szerinti támogatás) igénybevétele!

Támogatásban részesíthetők körének legfontosabb kritériumai

A. energiaköltségek növekményéhez nyújtott támogatás

  • A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásához szükséges regisztráció benyújtásakor kkv-nak minősül.
  • A vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik.
  • A vállalkozás 2021. évi energiaköltsége eléri az azonos évi értékesítés nettó árbevételének százalékát.
  • A vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
  • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén felmerült költségei támogathatóak.
  • A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%- ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles.

B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

  • A vállalkozás energiaköltség-növekmény támogatásban (A. pont szerinti) részesül.
  • Olyan energiahatékonysági beruházás megvalósítását vállalja, amelyre Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukción belüli, jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kialakított hitelt kíván felvenni.
  • Rendelkezik hatályos beruházási hitelszerződéssel a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel keretében.

Elszámolható költség és a támogatás intenzitása

A. energiaköltségek növekményéhez nyújtott támogatás

A 2021. október, november és december havi, illetve a 2022. október, november, december havi, számlával igazolható földgáz, villamosenergia, illetve távhő havi átlagárak növekménye, szorozva a 2022. év azonos havi fogyasztással. Az általános forgalmi adó és az egyéb, nem közvetlenül az energiaköltségekhez kapcsolódó tételek nem minősülnek elszámolható költségnek. A támogatás mértéke a teljes elszámolható költség 50%-a.

B. Az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett elszámolható összköltségen belüli önerőt kiegészítő vissza nem térítendő közvetlen támogatás

A hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségéhez biztosítandó maximum 15% önerő.

Igényelhető maximális támogatás összege a hatályos

állami támogatási intézkedésekre vonatkozó szabályozás szerint

A két támogatási formában együttesen:

 • maximum 500 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a vállalkozás a Válságközlemény (TCF) 2. fejezet 2.1 bekezdése alapján válságtámogatásként, valamint
 • maximum 200 000 EUR-nak megfelelő forintösszeg, ha a támogatás(okat) de minimis támogatásként veszi igénybe.

A vállalkozás a támogatási időszakban több támogatási jogcímen is igényelhet támogatást, azokat kombinálhatja.

Kötelező vállalások

Mindkét komponensben egyaránt (A. – B.):

 • A vállalkozás vállalja, hogy a 2022. III. negyedév végi foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10%-kal csökken 2023. III. negyedév végére.
 • A vállalkozás vállalja energiahatékonysági beruházás végrehajtását legkésőbb 2024. december 31. napjáig.
Segítünk pályázni!

Adja meg elérhetőségeit és kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.